Σάββατο, 25 Ιουνίου 2011

Δύο Εβδομάδες στην Κόλαση (Two Weeks in Hell)

Σε προηγούμενο άρθρο, είχαμε αναφερθεί στην εκπαίδευση των Green Berrets. Το "Q Course",το Σχολείο Ειδικών Δυνάμεων, διαρκεί από 56 έως και 95 εβδομάδες, ανάλογα με την ειδικότητα και τον χρόνο εκμάθησης της επιλεγείσης  ξένης γλώσσας και διακρίνεται σε 5 φάσεις.

Για να φοιτήσει  όμως κάποιος  στο Σχολείο, πρέπει πρώτα να περάσει την δοκιμασία-αξιολόγηση, διάρκειας 4 εβδομάδων. Αναφέρεται στ' Αγγλικά σαν "Special Forces Assessment and Selection"  ή σε σύντμηση σαν "SFAS" και αποτελεί στην ουσία την 1η φάση εκπαίδευσης.

Εκεί όλοι οι υποψήφιοι δοκιμάζονται σε 12 προσόντα:
 • Νοημοσύνη
 • Φυσική Κατάσταση
 • Αξιοπιστία
 • Υπευθυνότητα
 • Ωριμότητα
 • Σταθερότητα
 • Κρίση
 • Αποφασιστικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Επιρροή στους συναδέλφους
 • Επικοινωνία και
 • Κίνητρα της επιθυμίας υπηρέτησης στις Ειδικές Δυνάμεις
Περίπου το 60% των υποψηφίων αποτυγχάνει στην επιλογή-αξιολόγηση, ειδικά στις πρώτες 2 δύσκολες εβδομάδες που μοιάζουν με ..κόλαση.

Δείτε παρακάτω γιατί!

Ανιχνευτής
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας, στα πλαίσια της ευγένειας και της ευπρέπειας.