Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

Ο Πράσινος Μπερές

Γράφει ο Αντγος ε.α. Ιωάννης Μ. Ασλανίδης Επίτιμος Διοικητής της Σ.Σ.Ε
Πληροφορηθήκαμε με απορία και προβληματισμό, από τον εξαίρετο συνάδελφο ε.α. Στρατηγό Καλλέα Νικόλαο ότι, κατόπιν αποφάσεως του ΓΕΕΘΑ, επιτρέπεται οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες που υπηρέτησαν 10 χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις, να μπορούν να φέρουν τον πράσινο μπερέ και εκτός Ειδικών Δυνάμεων σ’ όποια μονάδα και αν υπηρετούν, είτε στο όπλο ή σώμα στο οποίο ανήκουν ή σε γενικές θέσεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Μετά από διαμαρτυρία του ίδιου και πιθανόν και άλλων ε.α. συναδέλφων των Ειδικών Δυνάμεων, μας πληροφορεί η αρμόδια υπηρεσία ότι, τροποποιείται η εν λόγω διαταγή, μόνο εις το ότι, μπορούν οι ως άνω να φέρουν τον Πράσινο Μπερέ μετά από 18 χρόνια υπηρεσίας στις Ειδικές Δυνάμεις. Κατά την προσωπική μου γνώμη, που υπηρέτησα 28 χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις, η απόφαση αυτή είναι άστοχη και λαθεμένη στο σύνολό της, βλάπτει δε ουσιαστικά αυτούς, που φέρουν τον πράσινο μπερέ εκτός Ειδικών Δυνάμεων και τις Ειδικές Δυνάμεις γενικότερα, για τους κάτωθι λόγους:

ΠΡΩΤΟΝ: Οι Ειδικές Δυνάμεις δεν είναι, ούτε Όπλο, ούτε Σώμα, ούτε και Υπηρεσία των Ενόπλων Δυνάμεων. Είναι ειδικά Τμήματα στα οποία υπηρετούν στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από όλα τα Όπλα και τα Σώματα και οπλίτες, όλοι κατόπιν επιλογής και το σπουδαιότερο είναι όλοι τους εθελοντές. Επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι, οι αποστολές των Ειδικών Δυνάμεων είναι πολύ επικίνδυνες και κοπιώδεις, απαιτείται αυτοί που επελέγησαν για τις Ειδικές Δυνάμεις, να έχουν εκ της φύσεως των μια προδιάθεση ψυχικών και φυσικών δυνάμεων. Την δε τελειοποίηση του προσωπικού αυτού ώστε να καταστούν ικανοί για να φέρουν εις πέρας ανάλογες αποστολές, αναλαμβάνει η συνεχής και κοπιώδης εκπαίδευση, που υφίστανται στις Μονάδες Ειδικών Δυνάμεων. Εις αντιστάθμισμα, του κόπου και των προσπαθειών που καταβάλλει το προσωπικό αυτό και τις επικίνδυνες αποστολές που θα κληθεί να αναλάβει, η υπηρεσία θεώρησε καλόν (και πολύ σωστά) να φέρει το προσωπικό των Μονάδων αυτών, τον Πράσινο Μπερέ και τα επιρράματα των Ειδικών Δυνάμεων στους ώμους στο στήθος και τον βραχίονα των.

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Ένα άλλο βασικό στοιχείο, που απαιτείται να έχει το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων, είναι «το πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων». Το πνεύμα αυτό είναι βασικό στοιχείο της όλης εκπαίδευσης των Ειδικών Δυνάμεων, διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να πετύχουμε πολλά πράγματα, ιδίως στην εκτέλεση των επικίνδυνων αποστολών των. Τι είναι «το πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων». Είναι, με την Σωματική, ψυχική και στα ειδικά αντικείμενα επίπονη και κοπιώδη εκπαίδευσή των να γίνουν οι καλύτεροι (Άριστοι) και να διατηρήσουν το πνεύμα αυτό, τα μεν μόνιμα στελέχη καθ’ όλην την διάρκεια της Στρατιωτικής ζωής των, οι δε κληρωτοί να διατηρήσουν το πνεύμα αυτό σε όποιο μετερίζι δραστηριοποιούνται, στον πολιτικό τους βίο.

ΤΡΙΤΟΝ: Όταν ένας αξιωματικός υπηρέτησε 10-20 χρόνια στις Ειδικές Δυνάμεις και εν συνεχεία μετατίθεται σε Μονάδα του όπλου του ή σε γενική θέση των Ενόπλων Δυνάμεων και παρουσιασθεί με τον πράσινο μπερέ σ’ αυτήν, θα δεχθεί φυσιολογικά και λογικά τα δυσμενή σχόλια των συναδέλφων του. Άρα! Δεν θα πρέπει να δείξουμε στη νέα μας μονάδα, ότι υπηρετήσαμε στις Ειδικές Δυνάμεις φορώντας τον πράσινο μπερέ, αλλά μεταφέροντας το «πνεύμα των Ειδικών Δυνάμεων», στην νέα μας Μονάδα, που είναι τόσο χρήσιμο σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας.

ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Επισημαίνω με θλίψη το γεγονός ότι, κατά την γνώμη μου, άκων ή εκών επέρχεται η ισοπέδωση των πάντων και η μείωση της αξίας των Αρίστων. Διότι, το πρόβλημα πήρε πλέον τραγικές διαστάσεις, παρουσιάζεται το φαινόμενο, σε διάφορες Μονάδες, υπηρεσίες κ.λπ. των Ενόπλων Δυνάμεων, να υπηρετούν στελέχη από τον βαθμό του Στρατηγού μέχρι του μονίμου οπλίτη, φέροντας τον πράσινο μπερέ. Εάν αυτό δεν είναι ξεπεσμός, εάν δεν είναι διάλυση, εάν δεν είναι συνειδησιακά μείωση του γοήτρου των θρυλικών ΛΟΚ, τότε τι είναι;


Συμπερασματικά! Θεωρώ μέγα λάθος, οι υπηρετήσαντες στις Ειδικές Δυνάμεις, όσος και αν ήταν ο χρόνος, μετατεθέντες δε στο όπλο ή σώμα όπου και ανήκουν να φέρουν τον «Πράσινο Μπερέ». Έτσι, στην ουσία βλάπτουν τις Ειδικές Δυνάμεις και μειώνουν το γόητρο αυτών. Παράλληλα, οι αξιωματικοί αυτοί δέχονται τα δυσμενή σχόλια των συναδέλφων των και μειώνουν ανεπανόρθωτα την προσωπικότητά των.