Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Σημαντικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Bookmark and Share

ΝΙΚ. Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΛΛΑΚΙΣ

Σημαντικές αλλαγές στο στράτευμα, στους τομείς υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας, δομής και διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε θέματα στρατολογίας και στρατευσίμων επιφέρει το (τριπλό) νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, που παρουσίασε χθες στους δημοσιογράφους και εν συνεχεία στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Ευ. Βενιζέλος. Το νομοσχέδιο με τίτλο «σχέδιο νόμου για την υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και τη νέα δομή και διοίκηση των Ε.Δ.», πέρα από τα δύο σκέλη που αναγγέλλονται στον τίτλο του (υπηρεσιακή εξέλιξη – νέα δομή και διοίκηση) περιλαμβάνει τρίτο σκέλος στο οποίο επιχειρούνται ρυθμίσεις σε γενικότερα θέματα στρατολογίας ειδικών κατηγοριών.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, βασικές «τομές» που επιχειρούνται μέσω του νομοθετήματος στις τρεις πτυχές του, σε σχέση με το παρελθόν, είναι η δημιουργία της λεγόμενης «παράλληλης επετηρίδας» των στελεχών που δεν κρίνονται προακτέοι κατά την κύρια επετηρίδα, ώστε να παραμένουν στην υπηρεσία τα ίδια χρόνια με τους λοιπούς Έλληνες εργαζόμενους (40 έτη), η ανάδειξη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, σε επιτελάρχη-αρχιστράτηγο σε ειρήνη και πόλεμο και τέλος ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τη στρατολογική νομοθεσία, προκειμένου να ευθυγραμμισθεί με τα σημερινά δεδομένα στον ευαίσθητο τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αντιρρησίες συνείδησης, ανάπηροι, θύματα πολέμου). Ειδική μέριμνα ελήφθη ώστε στις διατάξεις περί αναπήρων και θυμάτων πολέμου να περιλαμβάνουν και οι «πολεμιστές της Κύπρου».

Όπως ανέφερε στην ειδική συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, παρουσιάζοντας τις πτυχές του νομοσχεδίου, γνώμονας για τη σύνταξη των διατάξεών του υπήρξε ο εκσυγχρονισμός του στρατεύματος, στους τομείς: α) της προσφερόμενης υπηρεσίας εκ μέρους των στελεχών, β) της δομής και λειτουργίας (φυσιογνωμίας) των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και γ) στον τομέα της προσφερόμενης υπηρεσίας των στρατευσίμων και άλλων ειδικών κατηγοριών υπηρετούντων.

Για την ολοκλήρωση των διατάξεών του ελήφθη υπ’ όψιν η σύγχρονη νομολογία και ειδικότερα η νομολογία των Διοικητικών Εφετείων και του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και οι υποδείξεις του Συνηγόρου του Πολίτη.
Βασικές αρχές που τηρήθηκαν είναι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και η νομιμότητα στο χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόθεση της ηγεσίας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας είναι το σχέδιο νόμου να τύχει εμπεριστατωμένης επεξεργασίας από τα επιμέρους Επιτελεία (ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), προς τα οποία έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ώστε στη συνέχεια να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή τον Σεπτέμβριο.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου, κομβικό ζήτημα ήταν η ευθυγράμμιση του εργασιακού καθεστώτος των στρατιωτικών με το νέο εργασιακό-συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. «Μετά την ψήφιση και τη θέση σε ισχύ του νέου συνταξιοδοτικού νόμου, με τον οποίον τροποποιήθηκε ο Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, διαμορφώθηκε εξ αποτελέσματος και το βασικό σχήμα της ιεραρχίας και της σταδιοδρομικής πορείας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων» ανέφερε συγκεκριμένα ο κ. Βενιζέλος. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τη σταδιοδρομική πορεία όλων ανεξαιρέτως των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων προβλέπονται τα εξής:

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ.

Οι διοικητικές ρυθμίσεις εναρμονίζονται πλήρως με τις συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις των στελεχών. Αυτό σημαίνει ότι για όλους τους αποφοίτους των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων (Ευελπίδων, Δοκίμων, Ικάρων) «εξυπηρετείται» το σχήμα των 35 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας. Στο διάστημα αυτό προστίθενται 5 έτη που μπορούν να εξαγοραστούν, ώστε να εξυπηρετηθεί η απαίτηση για 40 χρόνια συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας του συνταξιοδοτικού νομοσχεδίου. Με τις διατάξεις του νέου νομοσχεδίου, η ελάχιστη απαίτηση των 35 χρόνων πρέπει να έχει ικανοποιηθεί για όλα τα στελέχη κατά την ολοκλήρωση της παραμονής τους στο βαθμό του Συνταγματάρχη (Πλοιάρχου, Σμηνάρχου αντίστοιχα).

«Εφόσον ο συνταξιοδοτικός νομοθέτης επέλεξε το σχήμα αυτό (για τους λόγους που έχουμε συζητήσει), στη στρατιωτική υπηρεσία η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει στην ενέργεια το στέλεχος, έως ότου συμπληρώσει τις προϋποθέσεις αυτές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βενιζέλος. Για να καταστεί η παραπάνω συνθήκη εφικτή ενδέχεται να απαιτηθεί «ανακλιμάκωση» (αναπροσδιορισμός του χρόνου παραμονής σε κάθε βαθμό), ώστε τα στελέχη που ολοκληρώνουν την υπηρεσία τους στο βαθμό του Συνταγματάρχη (Πλοιάρχου, Σμηνάρχου) να πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Β. ΕΞΕΛΙΞΗ-ΙΕΡΑΡΧΙΑ.

Ωστόσο, αν κάποιο στέλεχος δεν μπορέσει να εξελιχθεί βαθμολογικά, γιατί δεν πληροί τα αναγκαία προσόντα, θα παραμένει στην ενεργό στρατιωτική υπηρεσία, εκτός οργανικών θέσεων, σε ένα είδος «παράλληλης επετηρίδας», μέχρι να διαμορφώσει τις συνταξιοδοτικές του προϋποθέσεις.

Ειδικά για τους στρατιωτικούς που υπηρετούν ή μετατίθενται (ή αποσπώνται) σε θέσεις αυξημένου κινδύνου, λαμβάνεται μέριμνα, ώστε οι τοποθετήσεις μεταθέσεις αποσπάσεις να γίνονται με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, ώστε όλα τα στελέχη να συμπληρώνουν τη δυνατότητα πλασματικών ετών όπως προβλέπει ο νόμος: 5 για όλο το προσωπικό και τουλάχιστον 15 (ή και πολύ περισσότερο) για όσους τελούν σε κατάσταση αυξημένου κινδύνου, (ιπτάμενοι, στελέχη υποβρυχίων καταστροφών, αλεξιπτωτιστές ειδικών δυνάμεων κ.λπ.).

Γ. ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ.

Προβλέπεται ένα νομικά οργανωμένο σύστημα για την αξιολόγηση των στελεχών, εισάγεται ο θεσμός της «κατά απόλυτη εκλογή» προαγωγής από του βαθμού του αντισυνταγματάρχη και πάνω. Το νέο καθεστώς επιφέρει αλλαγές στην επετηρίδα, «η οποία δεν μπορεί πλέον να υπαγορεύεται από τα δεδομένα του χρόνου εξόδου από την παραγωγική σχολή» διευκρίνισε ο κ. Βενιζέλος.

Σύμφωνα με το νέο σύστημα αξιολόγησης προβλέπονται: α) πλήρες σύστημα αιτιολογίας, β) πλήρες σύστημα ακρόασης του ενδιαφερομένου έγγραφης αλλά και προφορικής, με δυνατότητα εμφάνισης του ενώπιον των Συμβουλίων, γ) πλήρες σύστημα ενδικοφανών προσφυγών, ώστε ο καθένας να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του, τα προσόντα του και το μέλλον του.

Όλες οι αποφάσεις προβλέπεται να έχουν καταχωρισμένη και την ψηφοφορία επί του προσώπου (πλειοψηφία και μειοψηφία) επώνυμα και με πλήρη αιτιολογία, ώστε εάν υπάρξει περίπτωση δικαστικού ελέγχου, αυτός να είναι συγκεκριμένος και αποτελεσματικός. Για την επίτευξη αυτού του στόχου τυποποιούνται τα προσόντα και τα κριτήρια (ποσοτικοποιούνται) κατά το δυνατόν.

Δ. ΣΩΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ.

Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία Σώματος Νομικών Συμβούλων της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, που θα στελεχωθεί πρωτίστως από τους αξιωματικούς του Στρατολογικού Σώματος.

ΝΕΑ ΚΑΘΕΤΗ ΔΟΜΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με το νέο νομοσχέδιο επέρχονται σημαντικές αλλαγές στον σχετικό νόμο του 1995 (τροποποιημένος το 2002) στη δομή και λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Ο κ. Βενιζέλος έκανε λόγο για αποφάσεις που ελήφθησαν «μετά από μεγάλη περίσκεψη και στάθμιση όλων των δεδομένων». Σύμφωνα με το νομοθέτημα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/ΓΕΕΘΑ) αναβαθμίζεται σε επιτελάρχη-αρχιστράτηγο σε καιρό ειρήνης και πολέμου. Εις το εξής ο Α/ΓΕΕΘΑ θα ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων, «την επιχειρησιακή και την διοικητική διοίκηση» (μέχρι σήμερα είχε μόνο την διοικητική διοίκηση). Ο υπουργός Εθν. Άμυνας χαρακτήρισε «βασική καινοτομία» του νομοσχεδίου την ενοποίηση της διοίκησης (τη μετάβαση από το σχήμα του διαχωρισμού της διοικητικής και της επιχειρησιακής διοίκησης στο νέο σύστημα).

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ εξακολουθεί να επιλέγεται από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του υπουργού, μεταξύ όλων των εν ενεργεία αντιστρατήγων, αντιναυάρχων και αντιπτεράρχων. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πλέον περιορισμός ως προς την εναλλαγή, δηλαδή παύει να ισχύει το σχήμα κλαδικής επιλογής με σειρά: Αντιστράτηγος, αντιναύαρχος, αντιστράτηγος, αντιπτέραρχος, καθώς η νέα προσέγγισή είναι απόλυτα διακλαδική.

Στο εξής οι Αρχηγοί των τριών Γενικών Επιτελείων των κλάδων θα επιλέγονται και πάλι από το ΚΥΣΕΑ με πρόταση του υπουργού, ο οποίος όμως θα λαμβάνει υπόψη του τη σχετική έγγραφη γνώμη του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ. Οι Αρχηγοί των τριών κλάδων θα ασκούν και με το νέο νομοσχέδιο την διοικητική διοίκηση του κλάδου τους στο πλαίσιο όμως των ενιαίων οδηγιών και διαταγών του Α/ΓΕΕΘΑ.

Ως προς την επιχειρησιακή διοίκηση τώρα ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ασκεί το σύνολο της επιχειρησιακής διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων αναφερόμενος στον υπουργό. Οι Αρχηγοί των τριών κλάδων εντάσσονται πλέον στην «αλυσίδα της επιχειρησιακής διοίκησης» στην οποία δεν είναι τώρα εντεταγμένοι και διοικούν τους κλάδους τους επιχειρησιακά, σύμφωνα όμως με τις οδηγίες και τις διαταγές του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ αναλαμβάνοντας τις αποστολές και τα έργα που τους ανατίθενται απ’ αυτόν. Επίσης, οι τρεις αρχηγοί των κλάδων μετέχουν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό υπό την Αρχηγό ΓΕΕΘΑ.

Με το νέο σχεδιασμό, το ΓΕΕΘΑ υπέρκειται των λοιπών επιτελείων (ΓΕΣ, ΓΕΝ ΓΕΑ), που αποτελούν στο εξής με τη σειρά τους τρεις πυλώνες του ΓΕΕΘΑ. Οι κλάδοι, οι διευθύνσεις και οι λοιπές μονάδες των τεσσάρων επιτελείων συγκροτούνται έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή επιχειρησιακή και διοικητική αποτελεσματικότητα, ευελιξία, οικονομία δυνάμεων, ομοιομορφία και διακλαδικότητα.

Η νέα κάθετη δομή διοίκησης εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ, που συνεδρίασε στο περιθώριο της σύγκλησης του υπουργικού συμβουλίου, χθες το μεσημέρι της Πέμπτης, και συνεπώς από χθες ο Α/ΓΕΕΘΑ ασκεί την πλήρη διοίκηση όλων των κλάδων των ΕΔ.

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Το τρίτο μέρος του νομοσχεδίου ρυθμίζονται αρχικώς θέματα περί αντιρρησιών συνείδησης. Για την ειδική αυτή κατηγορία στρατευσίμων ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι «με το νομοσχέδιο τροποποιούνται τα σχετικά άρθρα της νομοθεσίας περί στρατολογίας των Ελλήνων στο πλαίσιο της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των υποδείξεων του Συνηγόρου του Πολίτη». Ο κ. Βενιζέλος προσδιόρισε ως ελάχιστο χρόνο διάρκειας της εναλλακτικής θητείας τους, τους 14 μήνες και ως δίκαιο χρόνο θητείας τους 15 μήνες.

Περαιτέρω επιλύονται προβλήματα δικαιωμάτων των στελεχών και των οπλιτών που είχαν λάβει μέρος στα γεγονότα της Κύπρου όχι μόνο στην αντίκρουση της τουρκικής εισβολής μετά την 20η Ιουλίου του 1974, αλλά και στα προηγούμενα γεγονότα του 1964 και του 1967. Είναι ένας χρέος της πολιτείας το οποίο εκπληρώνεται με καθυστέρηση.


Σχόλιο Ανιχνευτού

Πολύ καλή κίνηση για το αποτελεσματικότερο έλεγχο και την διοίκηση των Ειδικών Επιχειρήσεων. Ήλθε η ώρα και της διακλαδικής οργάνωσης των Ειδικών Δυνάμεων, θέλω να πιστεύω. Θα δείξει!

Ανιχνευτής


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας, στα πλαίσια της ευγένειας και της ευπρέπειας.