Τετάρτη, 23 Απριλίου 2014

Κατάταξη ΟΒΑ στις Ειδικές Δυνάμεις του Στρατού Ξηράς

Πηγή

Η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας σηματοδοτεί την αρχή για την κατάταξη οπλιτών ΟΒΑ στις ένοπλες δυνάμεις αφού προβλέπει αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για την επιλογή των οπλιτών. 

Η απόφαση προβλέπει ότι αντί για 30 ημέρες πριν την απόλυση τους που ίσχυε, είναι πλέον δυνατόν, με διαταγή του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου του οικείου Κλάδου Ενόπλων Δυνάμεων να καθορίζεται το ακριβές χρονικό διάστημα, εντός του οποίου θα υποβάλουν τα δικαιολογητικά. 

Στην περίπτωση αυτή με την ίδια διαταγή, θα καθορίζεται ότι δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν οι οπλίτες οι οποίοι, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών, υπέχουν υπόλοιπο στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης διάρκειας από τριάντα (30) ημέρες μέχρι τρεις (3) μήνες. Έτσι διευρύνεται ο αριθμός των υποψηφίων που θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις για την κατάταξη τους στον Στρατό ως ΟΒΑ. 

Η απόφαση του ΥΕΘΑ, με την οποία εγκρίνεται η ανακατάταξη ή επανακατάταξη, προβλέπει και την χρονική διάρκεια παραμονής των υποψηφίων, που έχουν τα προσόντα και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, καθώς και τα κριτήρια που προβλέπει το ΦΕΚ για την επιλογή των ΟΒΑ. 

Οι οπλίτες ανακατατάσσονται την ημερομηνία που θα απολύονταν οριστικά από τις τάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων. Σε περίπτωση που επιτυχόντες οπλίτες απολυθούν πριν την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης η επανακατάταξή τους θα γίνεται κατά τις ημερομηνίες κατάταξης των Εκπαιδευτικών Σειρών Στρατευσίμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ)». 

Επίσης η απόφαση καθορίζει και την μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ που θα διαγωνιστούν για την κατάταξη τους στον Στρατό Ξηράς. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ειδικά για τους ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων του Στρατού Ξηράς (ΣΞ), η επιλογή των υποψηφίων γίνεται με το σύστημα μοριοδότησης, κατόπιν αθλητικών δοκιμασιών, όπως παρακάτω:

 α. Δρόμος 2 μιλίων: 10 μόρια για κάθε 10" μικρότερο χρόνο από τα 17' 15" [πχ για χρόνο 16' 42" έχουμε 17' 15" - 16' 42"=70" (το 73" στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη δεκάδα) Χ 10 = 70 μόρια], με μέγιστο παραδεκτό χρόνο τα 17' 15". 

β. Κάμψεις: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 60-40=20X10=200μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 40 κάμψεις σε χρόνο 2'. 

γ. Κοιλιακοί: Αριθμός πέραν των 40 Χ 10 (πχ 80-40=40X10=400μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τους 40 κοιλιακούς σε χρόνο 2'. 

δ. Έλξεις: Αριθμός πέραν των 6 Χ 10 (πχ 10-6=4Χ20=80μόρια), με ελάχιστο παραδεκτό όριο τις 6 έλξεις. 

Οι αθλητικές δοκιμασίες θα διεξάγονται στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ). Οι υποψήφιοι οπλίτες θα ενημερώνονται για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αθλητικών δοκιμασιών με μέριμνα της Μονάδας που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, ενώ οι έφεδροι είναι υπεύθυνοι να επικοινωνήσουν με τις Στρατολογικές Υπηρεσίες, στις οποίες υπέβαλαν τα δικαιολογητικά τους, για να λάβουν γνώση των ημερομηνιών διεξαγωγής τους. 

Με μέριμνα του ΓΕΣ/ΔΕΔ συγκροτούνται επιτροπές για την μοριοδότηση των υποψηφίων ΟΒΑ. Μετά το πέρας των αθλητικών δοκιμασιών συντάσσει τους πίνακες μοριοδότησης και τους διαβιβάζει στο ΓΕΣ/ΔΣΛ. 

Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα προτιμάται ο νεότερος βάσει ακριβούς ημερομηνίας γεννήσεως. Στη συνέχεια, το ΓΕΣ/ΔΣΛ εφαρμόζει τη προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα στην Πηγή: www.dikaiologitika.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας, στα πλαίσια της ευγένειας και της ευπρέπειας.