Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Οι ΤσέχοιΈμβλημα των τσέχικων ειδικών δυνάμεων
DUM SPIRO SPERO (ΟΣΟ ΖΩ ΕΛΠΙΖΩ)
Είναι το σύνθημά τους
Πριν από λίγες εβδομάδες επισκέφθηκε τη χώρα μας αντιπροσωπεία των τσέχικων ειδικών δυνάμεων και συγκεκριμένα ήταν επισκέπτες στη Διακλαδική Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, η οποία τους ενημέρωσε και τους ξενάγησε σε μονάδες, σχολές και κέντρα εκπαίδευσης των ειδικών δυνάμεων.

Οι Τσέχοι διαθέτουν ένα συγκρότημα δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, επιπέδου μάλλον τάγματος, το 601 Συγκρότημα Ειδικών Δυνάμεων (ΣΕΔ) (601st Special Forces Group SFG).

Το συγκρότημα αυτό αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της τσέχικης υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών και είναι ο μοναδικός εκπρόσωπος ειδικών δυνάμεων στο ΥΕΘΑ της Δημοκρατίας της Τσεχίας.

Η ιστορία του συγκροτήματος ξεκινά από το 1952, όταν πρωτο-οργανώθηκε σαν σχηματισμός, επιπέδου ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών. Μετά από πολλές ζυμώσεις τόσο κατά τη διάρκεια του Συμφώνου της Βαρσοβίας όσο κατά την μετασοβιετική εποχή, η μονάδα πήρε τη τελική της "δυτικοποιημένη" μορφή μόλις το 2003 και έλαβε τ' όνομα που διατηρεί μέχρι σήμερα.

Η αντιπροσωπεία των Τσέχων αξιωματικών των ειδικών δυνάμεων σε αναμνηστική φωτογραφία στο ΚΕΕΔ, μαζί με Έλληνες συναδέλφους τους. Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας, Συνταγματάρχης Karel Rehka ΔΕΔ Τσεχίας, και πρώην διοικητής του συγκροτήματος, γράφει τα σχόλιά του στο βιβλίο των επισκεπτών, καθισμένος στο ιστορικό γραφείο του στρατηγού Καλλίνσκη. Ο Τσέχος αξιωματικός αριστερά με το μούσι, είναι ο τωρινός διοικητής του 601 Συγκροτήματος Ειδικών Δυνάμεων της Τσεχίας, Συνταγματάρχης David Franta. (Πηγή φωτογραφίας  ΓΕΕΘΑ)
Το συγκρότημα υπάγεται στη Διεύθυνση Ειδικών Δυνάμεων , η οποία με τη σειρά της υπάγεται στη Διεύθυνση Στρατιωτικών Πληροφοριών του ΓΕΕΘΑ και αυτή στο ΥΕΘΑ. Διοικείται δε από Συνταγματάρχη.

Οι αποστολές που αναλαμβάνει καλύπτουν όλο το φάσμα των ειδικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το αντίστοιχο δόγμα του ΝΑΤΟ. Συνεπώς και η εκπαίδευσή τους, ακολουθεί την ανάλογη πορεία.

  • Διοίκηση-Επιτελείο
  • 3 Υπομονάδες Επιχειρήσεων
  • Υπομονάδα Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ)
Διαθέτει όλες τις απαραίτητες ειδικότητες για την εκτέλεση των αποστολών που του έχουν ανατεθεί και ανεξάρτητα από την ειρηνική συγκρότηση, ανάλογα με το επιχειρησιακό έργο που αναλαμβάνει συγκροτεί (ad hoc) επιχειρησιακά τμήματα με προσωπικό ειδικοτήτων που απαιτούνται.

Τσέχοι ελεύθεροι σκοπευτές του 601 ΣΕΔ, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών βολών στο Αφγανιστάν (Πηγή)
Επίσης, έχουν υιοθετήσει τη φιλοσοφία των ενοποιημένων πολλαπλών ειδικοτήτων, ώστε να μην προκύπτει πρόβλημα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων και να καλύπτονται τυχόν κενά από απώλειες υγείας μάχης ή μη.

Η επιλογή του προσωπικού για την συγκεκριμένη μονάδα, που μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με το δικό μας ΕΤΑ, γίνεται με τον παρόμοιο τρόπο που ακολουθείται σε γενικές γραμμές από τις χώρες του ΝΑΤΟ. Έχουν θεσπιστεί διαδικασίες που αποκαλύπτουν την φυσική και πνευματική κατάσταση του υποψήφιου εθελοντή.(πρωτοβουλία, αυτοπειθαρχία, συναίσθημα ευθύνης, αποφασιστικότητα, κλπ)

Η διαδικασία επιλογής για τις υπομονάδες επιχειρήσεων διαρκεί 7 εργάσιμες ημέρες, (κατηγορία "Α") ενώ για άλλες θέσεις και καθήκοντα  στην υπομονάδα ΔΜ, 2 ημέρες (κατηγορία "Β"). Τα βασικά κριτήρια, ανεξάρτητα των καθηκόντων για όλους ανεξαιρέτως είναι:
Κατά την πρώτη φάση επιλογής όλοι οι εθελοντές υποψήφιοι, διέρχονται από τις εξετάσεις φυσικής κατάστασης που έχουν θεσπιστεί για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Τσεχίας και περιλαμβάνουν δοκιμασίες δύναμης, όπως αναδιπλώσεις κορμού, έλξεις, κάμψεις, δοκιμασίες αντοχής, με δρόμο 12 λεπτών για κάλυψη το δυνατόν μεγαλύτερης απόστασης (τεστ Cooper) και ελεύθερη κολύμβηση απόστασης 300 μέτρων σε πισίνα.

Για την κατηγορία "Α" θεωρείται κάποιος επιτυχών αν πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον 200 μόρια, ενώ για την κατηγορία "Β" 150 μόρια. Για κάθε όμως δοκιμασία ο υποψήφιος πρέπει να πετύχει την ελάχιστη βαθμολογία που έχει οριοθετηθεί.

Ακολουθούν τα ψυχοσωματικά τεστ, στα οποία δίνεται έμφαση στην διαπίστωση ομαδικού πνεύματος, ευστροφίας και ψυχικής αντοχής.

Τέλος για για την κατηγορία "Α" ακολουθεί η εβδομάδα επιλογής με συνεχείς σωματικές δοκιμασίες, πορείες ημέρα και νύκτα με πλήρη φόρτο μάχης, δρόμους αντοχής, διελεύσεις εμποδίων, στίβους τοπογραφίας  και μικρές ασκήσεις άμεσης αντίδρασης.

Όποιος δεν αντέχει και ζητά από μόνος του τη διακοπή της δοκιμασίας,  επιστρέφει στη μονάδα του, αλλά έχει το περιθώριο χρόνου να επανέλθει για τις δοκιμασίες μετά από έξι μήνες, επί τρεις όμως συνολικά φορές.

Οι εκπαιδευτές διακόπτουν όποιον  αποτυγχάνει να πιάσει τα ελάχιστα παραδεκτά όρια, (αφού προσπαθήσει 3 φορές ανά δοκιμασία) ή δεν τηρεί τους κανόνες πειθαρχίας, ή ασθενήσει και δεν μπορεί να συνεχίσει.

Η έναρξη υπηρεσίας στο 601 ΣΕΔ, αρχίζει εντός των επομένων 2 ετών από του πέρατος της δοκιμασίας. Αν καθυστερήσει, αναγκαστικά επαναλαμβάνονται τα τεστ από την αρχή.

Οι επιτυχόντες, καλούνται για συνέντευξη από τον διοικητή του Συγκροτήματος όπου καθορίζεται και η ανάληψη των καθηκόντων τους, αφού όμως πρώτα ολοκληρώσουν με επιτυχία το σχολείο ειδικών δυνάμεων, διάρκειας 6 μηνών!

Έφεδροι Τσέχοι καταδρομείς του 601 ΣΕΔ σε άσκηση. (Πηγή)
Αξίζει ν' αναφερθεί εδώ, ο τρόπος αντιμετώπισης των εφέδρων του 601 ΣΕΔ. Έχει δημιουργηθεί ένας Λόχος Εφέδρων, εντεταγμένος μέσα στο Συγκρότημα. Οι έφεδροι που έχουν επιλεγεί και τοποθετηθεί από απολυμένους του ΣΕΔ, αλλά και από άλλες ειδικές μονάδες αναγνώρισης του τσέχικου στρατού, ακολουθούν υποχρεωτικά 3 μετεκπαιδεύσεις τον χρόνο, δηλαδή 3 εβδομάδες, όπου ασχολούνται με τακτική και τεχνική εκπαίδευση. Η μέθοδος αυτή έχει θεσπιστεί για όλο τον τσέχικο στρατό, μετά την νέα δομή δυνάμεων που εφαρμόσθηκε σταδιακά, από το 2001 και μετά.

Πορείες, βολές με όλα τα είδη οπλισμού, ατομική τακτική εκπαίδευση, ρίψη χειροβομβίδων πρώτες βοήθειες και αεροκίνητες επιχειρήσεις, είναι τα βασικά αντικείμενα εκπαίδευσης. Όσοι δεν μπορούν για διάφορους λόγους να συνεχίσουν, αντικαθίστανται από άλλους ώστε ό Λόχος να είναι πάντα πλήρης. 

Οι Τσέχοι, μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, επιδίωξαν και τα κατάφεραν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, αποβάλλοντας όλες τις παλιές σοβιετικές συνήθειες. Η επιμόρφωση των στελεχών συνεχίζεται σε σχολές και κέντρα εκπαίδευσης δυτικών χωρών, με προτεραιότητα στη Μ. Βρετανία και στις ΗΠΑ. Ο στρατός τους μεταμορφώθηκε σε επαγγελματικό.

Η συνεχής συμμετοχή του προσωπικού του 601 ΣΕΔ σε όλες τις επιχειρήσεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, ΕΕ ΟΗΕ, αλλά και στα πλαίσια διμερών συμφωνιών με ΗΠΑ στο Κόσοβο, στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν, είχε σαν αποτέλεσμα να αποκτήσουν πολύτιμες επιχειρησιακές εμπειρίες και να δημιουργήσουν ένα καλό όνομα στο διεθνή χώρο των ειδικών δυνάμεων, που επαυξάνεται με την αδιάλειπτη παρουσία τους σε όλες τις διεθνείς ασκήσεις. 

Βέβαια κάπου υπήρξε  μια μομφή από τους Βρετανούς  στο Αφγανιστάν το 2009, όταν ειπώθηκε ότι εγκατέλειψαν Βρετανούς συναδέλφους τους σε μια κρίσιμη κατάσταση επί του πεδίου της μάχης. Παρ' όλα αυτά,  η αξιοπρεπής εικόνα που δημιούργησαν σε όλο το διάστημα συνεργασίας τους με συμμαχικές χώρες, δεν έχει αλλοιωθεί. Δεν είναι τυχαίο που και ο μέχρι πρότινος αρχηγός του τσέχικου στρατού, προέρχεται από το συγκεκριμένο Συγκρότημα! 

Ο οπλισμός και γενικά ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί το 601 Συγκρότημα, περιλαμβάνει σύγχρονο υλικό εθνικής και διεθνούς παραγωγής. Οι Τσέχοι φημίζονται για την κατασκευή φορητού οπλισμού, όπως είναι το τυφέκιο CZ 805 BREN.

Εκτός από το 601 ΣΕΔ, ο τσέχικος στρατός εμπεριέχει και δύο ακόμη μονάδες, που μπορούν να χαρακτηρισθούν ειδικές:
Στοιχείο Τσέχων αλεξιπτωτιστών κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά, κάνει χρήση πολυβόλου βομβίδων 30 χιλ. ρωσικού τύπου AGS-17  (Πηγή φωτογραφίας)
To 43 Τάγμα Αλεξιπτωτιστών, εκπαιδεύεται συχνά-πυκνά με παρόμοιες μονάδες γειτονικών και συμμαχικών χωρών, διατηρώντας έτσι τη επιχειρησιακή του ετοιμότητα, αλλά και την επαφή με τις εξελίξεις στα πλαίσια του ΝΑΤΟ.

Ομοίως και το 102 Τάγμα Αναγνώρισης, συμμετέχει σε διεθνείς ασκήσεις,  όπως είναι ο διεθνής διαγωνισμός ειδικών δυνάμεων στο KASOTC της Ιορδανίας, αλλά και σε διεθνείς επιχειρήσεις με πρόσφατη, την αποστολή  στο Μάλι, στα πλαίσια της επιχείρησης κατά των ανταρτών εκεί.

Προσωπικό του 102 Ειδικού Τάγματος Αναγνώρισης σε εκπαίδευση στο CQB. (Πηγή)
Διατηρούνται δε αγαστές σχέσεις με το αντίστοιχο σλοβακικό 5ο Ειδικό Τάγμα, με το οποίο κάποτε ανήκαν στον ίδιο στρατό, της παλιάς Τσεχοσλοβακίας.

Σχετικά με το 601 ΣΕΔ, (φωτογραφίες δραστηριοτήτων δείτε ΕΔΩ) το 2008 προβλήθηκε στην τσεχική τηλεόραση ένα διαφημιστικό ντοκιμαντέρ, που δείχνει  στοιχεία της εκπαίδευσής του και των αποστολών του στο Αφγανιστάν. Μπορείτε να το δείτε, πιέζοντας ΕΔΩΑνιχνευτής

Πηγή


Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε το σχόλιό σας, στα πλαίσια της ευγένειας και της ευπρέπειας.